ورود به سیستم
:
:
:

شرکت بازرگانی سیکا با هدف تجارت بین المللی با شماره ثبت 8862 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
در سالهای ابتدایی ترخیص کالا در گمرکات بندر عباس انجام می شده است ، سپس با راه اندازی دفاتر تهران، بوشهر،خرمشهر،شیراز ترخیص کالا از کلیه گمرکات اصلی کشور انجام میگیرد.
در سال 94 در شهر ایوو در کشور پهناور چین شعبه جدید راه اندازی گردیده است که که فصل جدیدی از تجارت بین المللی در مجموعه سیکا باز شده است .
در این سالها استفاده از کارگزاران،کارشناسان وفعالان گمرک در مجموعه سیکا مورد توجه بوده است.
همچنین نیروی متخصص و تحصیل کرده در این زمینه نیز علاوه بر سرعت و دقت ،علمی شدن این کار را تضمین کرده است.
ارتباطات خوب ودقت در تهیه و تنظیم اسناد وسرعت در امور اجرایی موجب شده تا شرکت سیکا در زمره پیشرو های این حرفه در خدمت تجار باشد.  

با مسئولیت محدود
شماره ثبت : 8862